Emerytura pomostowa – kto i pod jakimi warunkami może z niej skorzystać.

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym pracownikom, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”. Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami … More Emerytura pomostowa – kto i pod jakimi warunkami może z niej skorzystać.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i pracodawcę.

Według ostatnich danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia 2017 r. wynosiła jedynie 7,1 %. Firmy intensywnie poszukują nowych pracowników, a ci niejednokrotnie zmieniają miejsce zatrudnienia skuszeni wyższymi zarobkami, nowymi wyzwaniami lub też z innych życiowych powodów. Zanim jednak dokona się zmian trzeba rozstać się z obecnym pracownikiem … More Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i pracodawcę.