Cennik

Każdemu naszemu klientowi przedstawiamy indywidualną wycenę usługi. Wysokość wynagrodzenia zależy m. in. od przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, wymaganego nakładu czasowego oraz jej istotności. Poniższe ceny nie stanowią wiążącej oferty handlowej.

Rozliczenie godzinowe

stawka godzinowa w sprawach gospodarczychod 470,00 zł + VAT
stawka godzinowa w pozostałych sprawachod 300,00 zł + VAT

Istnieje możliwość negocjacji stawek za godzinę przy zleceniu stałej obsługi prawnej.

Postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym

rejestracja spółki w KRSod 1.500,00 zł + VAT
zgłoszenie zmian w KRSod 850,00 zł + VAT
uzupełnienie braków formalnych wniosku do KRSod 600,00 zł + VAT
zgłoszenie do CRBR115,00 zł + VAT
rozliczenie podatku PCC115,00 zł + VAT

Założenie spółki

założenie spółki jawnej (sp. j.) lub komandytowej (sp. k.) przez internet (S24)od 1.800,00 zł + VAT
założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) przez internet (S24)od 2.300,00 zł + VAT
założenie spółki jawnej (sp. j.) lub spółki partnerskiej (sp. p.)od 3.000,00 zł + VAT
założenie spółki komandytowej (sp. k.) lub od 3.500,00 zł + VAT
założenie spółki komandytowo-akcyjnej (s.k.a.)od 4.000,00 zł + VAT
założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąod 4.200,00 zł + VAT
założenie prostej spółki akcyjnej (p.s.a.)od 4.500,00 zł + VAT
założenie spółki z o.o. spółki komandytowej (sp. z o.o. sp. k.) od 6.000,00 zł + VAT
założenie spółki akcyjnej (S.A.)od 15.000,00 zł + VAT

Przekształcenia i fuzje spółek

zbycie zorganizowanej część przedsiębiorstwaod 12.500,00 zł + VAT

Inne usługi dotyczące spółek

zgłoszenie do CRBR przy założeniu spółki lub zmianach w spółce150,00 zł + VAT
rozliczenie podatku PCC przy założeniu spółki lub zbyciu udziałów
150,00 zł + VAT
analiza w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczejod 900,00 zł + VAT
sporządzenie uchwał i innych dokumentów spółkiod 180,00 zł + VAT za egz.
protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wraz z uchwałami
protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wraz z uchwałami

Windykacja

wezwanie do zapłaty450 zł + VAT + premia % w przypadku zapłaty należności od dłużnika
negocjacje z dłużnikiemwg. stawki godzinowej + premia % w przypadku zapłaty należności od dłużnika

Pozostałe usługi

UsługaCena
porada prawnaod 300 zł + VAT
porada prawna w sprawach gospodarczychod 500 zł + VAT
analiza umowyod 500 zł + VAT
pismo na etapie przedprocesowymod 350 zł + VAT
pismo procesoweod 500 zł + VAT
sporządzenie pozwu (bez pełnomocnictwa procesowego)od 750 zł + VAT
odwołanie od decyzji administracyjnejod 750 zł + VAT
założenie spółki z o.o.od 1600 zł + VAT
zmiana w KRSod 450 zł + VAT

Kancelaria przedstawia wycenę usługi