Emerytura pomostowa – kto i pod jakimi warunkami może z niej skorzystać.

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym pracownikom, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”. Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami … More Emerytura pomostowa – kto i pod jakimi warunkami może z niej skorzystać.