Umorzenie zaległości podatkowych – wyrok WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 428/17)

Miło mi napisać, że w sprawie mojego klienta – Pana Adama, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dniu 22 września 2017 r. uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, odmawiającą umorzenia Panu Adamowi zaległości podatkowych (sygn. akt I SA/Lu 428/17). Oznacza to, że gdy wyrok się uprawomocni, organ podatkowy będzie musiał jeszcze raz rozpatrzyć … More Umorzenie zaległości podatkowych – wyrok WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 428/17)