Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny i przymusowa rozdzielność majątkowa małżonków

Wspominając o potrzebie walki z przemocą ekonomiczną w związku napisałem, że obecnie jedynie przy małżeństwie obowiązujące przepisy przewidują pewne możliwości działania. Zaliczyć możemy do nich m. in. obowiązek zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny i przymusową rozdzielność majątkową między małżonkami. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej: kodeks rodzinny) zostało podkreślone, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki … More Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny i przymusowa rozdzielność majątkowa małżonków