Kolejny wyrok WSA na korzyść ofiary ulgi meldunkowej

Dnia 7 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt: I SA/Lu 563/18, w którym uchylił niekorzystną dla podatnika decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju, odmawiających umorzenia w całości zaległości podatkowych. Jest to już drugi korzystny wyrok WSA … More Kolejny wyrok WSA na korzyść ofiary ulgi meldunkowej

Umorzenie zaległości podatkowych – wyrok WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 428/17)

Miło mi napisać, że w sprawie mojego klienta – Pana Adama, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dniu 22 września 2017 r. uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, odmawiającą umorzenia Panu Adamowi zaległości podatkowych (sygn. akt I SA/Lu 428/17). Oznacza to, że gdy wyrok się uprawomocni, organ podatkowy będzie musiał jeszcze raz rozpatrzyć … More Umorzenie zaległości podatkowych – wyrok WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 428/17)