RODO. Obowiązek informacyjny względem członków zarządu spółki z o.o.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nr 679/2016 „RODO” obowiązuje już od ponad trzech lat. Nadal budzi ono jednak kontrowersje i uzasadnione obawy środowiska biznesu przed nakładaniem kar administracyjnych w nieznanej wysokości przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w związku z nieprecyzyjnym prawem oraz wątpliwymi interpretacjami instytucji publicznych zajmujących się prawem ochrony danych osobowych. 30 … More RODO. Obowiązek informacyjny względem członków zarządu spółki z o.o.