Jak wyjść ze spółki z o.o.?

Prowadzenie działalności w formie spółki z .o.o. jest bezpieczniejsze i mniej ryzykowne w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej lub bycia wspólnikiem spółek osobowych. Udziałowcy w spółce z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jeżeli nie pełnili funkcji członka zarządu spółki ich ryzyko ogranicza się najczęściej do możliwości utraty wniesionych do spółki wkładów. Nie każda … More Jak wyjść ze spółki z o.o.?